Učesnici

Presentations and Workshops MedCon speakers

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“

Klub specijalnih sportova Tuzla

Udruženje „Koraci nade“

Zavod Bakovići

URODIOL TK

Udruženje „Neven“ Prijedor

JU Centar „Duga“ Novi Travnik

UG „Korak po korak” Tuzla

Udruga osoba sa posebnim potrebama „Put u život“ Orašje

JU Treća osnovna škola Brčko

Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Beveb“ Prijedor

Udruženje „Sunce“ Derventa

Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju, Servis centar „SOCI“

URDPP „Osmijeh nade“ Kalesija

JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ Fojnica

Udruženje „Budi mi drug“

Centar „Vrati mi osmijeh“

Koraci nade

Udruženje „Hrabro srce“

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar

JU Zavod Pazarić