Učesnici

Presentations and Workshops MedCon speakers

Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Beveb“ Prijedor

Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju, Servis centar „SOCI“

Udruženje „Koraci nade“

UG „Korak po korak” Tuzla

Zavod Bakovići

Udruženje „Budi mi drug“

Klub specijalnih sportova Tuzla

Udruženje „Sunce“ Derventa

Udruga osoba sa posebnim potrebama „Put u život“ Orašje

Centar „Vrati mi osmijeh“

Udruženje „Hrabro srce“

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“

JU Treća osnovna škola Brčko

URODIOL TK

Koraci nade

URDPP „Osmijeh nade“ Kalesija

JU Zavod Pazarić

JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ Fojnica

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar

JU Centar „Duga“ Novi Travnik

Udruženje „Neven“ Prijedor