Učesnici

Presentations and Workshops MedCon speakers

Zavod Bakovići

URDPP „Osmijeh nade“ Kalesija

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“

Udruženje „Budi mi drug“

UG „Korak po korak” Tuzla

Udruženje „Hrabro srce“

Centar „Vrati mi osmijeh“

Udruženje „Sunce“ Derventa

Udruženje „Neven“ Prijedor

JU Centar „Duga“ Novi Travnik

Udruženje „Koraci nade“

JU Zavod Pazarić

Koraci nade

Klub specijalnih sportova Tuzla

URODIOL TK

JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ Fojnica

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar

Udruga osoba sa posebnim potrebama „Put u život“ Orašje

JU Treća osnovna škola Brčko

Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Beveb“ Prijedor

Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju, Servis centar „SOCI“