Učesnici

Presentations and Workshops MedCon speakers

Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Beveb“ Prijedor

JU Centar „Duga“ Novi Travnik

Zavod Bakovići

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar

Centar „Vrati mi osmijeh“

JU Zavod Pazarić

JU Treća osnovna škola Brčko

URDPP „Osmijeh nade“ Kalesija

Udruženje „Budi mi drug“

URODIOL TK

Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju, Servis centar „SOCI“

Klub specijalnih sportova Tuzla

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“

Udruženje „Koraci nade“

Udruženje „Neven“ Prijedor

Koraci nade

JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ Fojnica

Udruženje „Sunce“ Derventa

UG „Korak po korak” Tuzla

Udruga osoba sa posebnim potrebama „Put u život“ Orašje

Udruženje „Hrabro srce“