Učesnici

Presentations and Workshops MedCon speakers

Klub specijalnih sportova Tuzla

Udruženje „Hrabro srce“

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar

Koraci nade

Udruženje „Neven“ Prijedor

JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ Fojnica

Udruženje „Sunce“ Derventa

JU Zavod Pazarić

Udruga osoba sa posebnim potrebama „Put u život“ Orašje

URODIOL TK

JU Treća osnovna škola Brčko

Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju, Servis centar „SOCI“

Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Beveb“ Prijedor

Centar „Vrati mi osmijeh“

Udruženje „Koraci nade“

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“

Udruženje „Budi mi drug“

JU Centar „Duga“ Novi Travnik

URDPP „Osmijeh nade“ Kalesija

UG „Korak po korak” Tuzla

Zavod Bakovići