Učesnici

Presentations and Workshops MedCon speakers

Udruženje „Neven“ Prijedor

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“

UG „Korak po korak” Tuzla

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar

Centar „Vrati mi osmijeh“

JU Zavod Pazarić

Udruga osoba sa posebnim potrebama „Put u život“ Orašje

Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Beveb“ Prijedor

Udruženje „Koraci nade“

JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ Fojnica

Udruženje „Budi mi drug“

Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju, Servis centar „SOCI“

Udruženje „Sunce“ Derventa

Udruženje „Hrabro srce“

URODIOL TK

URDPP „Osmijeh nade“ Kalesija

Klub specijalnih sportova Tuzla

JU Treća osnovna škola Brčko

JU Centar „Duga“ Novi Travnik

Zavod Bakovići

Koraci nade