Učesnici

Presentations and Workshops MedCon speakers

JU Zavod Pazarić

Udruženje „Koraci nade“

Koraci nade

JU Treća osnovna škola Brčko

Centar „Vrati mi osmijeh“

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar

Udruženje „Neven“ Prijedor

URODIOL TK

JU Centar „Duga“ Novi Travnik

Udruga osoba sa posebnim potrebama „Put u život“ Orašje

Klub specijalnih sportova Tuzla

Udruženje „Budi mi drug“

Zavod Bakovići

Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju, Servis centar „SOCI“

Udruženje „Sunce“ Derventa

Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Beveb“ Prijedor

Udruženje „Hrabro srce“

JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ Fojnica

UG „Korak po korak” Tuzla

URDPP „Osmijeh nade“ Kalesija