Učesnici

Presentations and Workshops MedCon speakers

Koraci nade

UG „Korak po korak” Tuzla

Udruženje „Sunce“ Derventa

JU Centar „Duga“ Novi Travnik

Udruga osoba sa posebnim potrebama „Put u život“ Orašje

Centar „Vrati mi osmijeh“

Udruženje „Koraci nade“

JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ Fojnica

JU Zavod Pazarić

Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Beveb“ Prijedor

Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju, Servis centar „SOCI“

Udruženje „Neven“ Prijedor

Klub specijalnih sportova Tuzla

URODIOL TK

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“

Udruženje „Budi mi drug“

JU Treća osnovna škola Brčko

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar

Zavod Bakovići

Udruženje „Hrabro srce“

URDPP „Osmijeh nade“ Kalesija